•  

Aktuality

Štatutárny zástupca - životopis

 15.10.2020

Meno a priezvisko: Ing. Jitka Franduličová

Adresa :  Ubľa 366, 067 73

Telefón : 0910 /  792 875

E-mailová adresa : riaditel@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk

Dátum a miesto narodenia :  04.10.1971 v Snine 

Občianstvo : SR

 

Pracovná prax:

Od – do:    Organizácia, Názov pracovnej pozície

 

01.04.2020      Domov v  Poloninách v Novej Sedlici

                                             Riaditeľka   

 

2011 - 2020            Nemocnica Snina

               Diplomovaný fyzioterapeut - špecialista

 

 

1993 - 2009        Domov sociálnych služieb Dúbrava

                                   Diplomovaný fyzioterapeut

 

1989 -1990   Fakultná nemocnica s poliklinikou  Martin   

                               Rehabilitačný  pracovník    

    

                                                                                           

Vzdelanie :

2019                RÚ -  Hrabyně Ostrava -

medzinárodné certifikačné štúdium      BOBATH CONCEPT

                            Basic IBITA instructor

                  

2011 - 2013      Slovenská zdravotnícka univerzita  v Bratislave

                                              Špecializačné štúdium

 

2005 - 2010   Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach                              

                                             Bezpečnostný manažment

                                                        

 

 1997 - 1998        Stredná zdravotnícka škola Košice

                                   Diplomovaný fyzioterapeut

    

 1985 - 1989       Stredná zdravotnícka škola Košice

                                   Rehabilitačný pracovník

 

 

 

 

 

 


  • 15.10.2020
1

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár