•  

Kontakty

Poštová adresa

Domov v Poloninách

Nová Sedlica 50

067 68  Nová Sedlica 

Kontakty

Riaditeľ Domova v Poloninách

057/ 769 45 26
riaditel@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk

Úsek obslužných činností a vnútornej prevádzky

057/ 769 45 23
ekonom@domovvpooninach-nsedlica.vucpo.sk

Úsek odborných činností a priamej práce s prijímateľom sociálnej služby

057/ 769 45 23
sekretariat@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár