•  

História

Domov v Poloninách

Tam, kde si v srdci Národného parku Poloniny a srdci medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty šum vrcholcov storočných jedlí vedno so zurčaním Stužického potoka spoločne spievajú svoju večnú pieseň, uprostred malebnej prírody, v najvýchodnejšom cípe našej vlasti, kde sa na vrchole Kremenca schádzajú hranice troch štátov – Poľska, Slovenska a Ukrajiny, sa rozprestiera neveľká dedinka – Nová Sedlica.
Tam, kde si človek strhne lesnú jahôdku, malinu, černicu či čučoriedku, tam kde sa naň usmieva červená poľná čerešňa sladká ako med, tam kde si zo zeme zdvihne čistučký dubáčik, či sa mu z liesky do dlane vygúľa oriešok, tam kde sa z dlane môže napiť čistej vody z lesného potôčika, tam kde plnými dúškami môže vychutnávať najčistejší vzduch v strednej Európe, tam na vyvýšenom mieste na okraji obce, sťa strážca pokoja a mieru v celej Uličskej doline, stojí objekt bývalých kasárni finančnej stráže, dnes Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.

Samotný objekt má pohnutú históriu. Od roku 1930 do 1939 slúžil ako stanica finančnej stráže, ktorá chránila hranice predvojnovej Československej republiky s Poľskom. V čase maďarskej okupácie časti východného Slovenska (roky 1939 – 1944) úradovali v ňom maďarskí žandári. Po oslobodení až do roku 1976 v ňom boli umiestnení najprv hraničiari a neskôr príslušníci Zboru národnej bezpečnosti. Od tohto času sa v ňom vystriedalo niekoľko nájomníkov a slúžil ako rekreačný objekt i penzión.

Od 1. januára 2002 slúži starým a postihnutým občanom, najprv ako Zariadenie opatrovateľskej služby a od 1. januára 2005 ako samostatný právny subjekt – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, ktorý poskytuje svoje služby celoročne.

V roku 2014 prešlo zariadenie novou registráciou a od 01. 07. 2014 slúži Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služeb ako špecializované zariadenie a domov sociálnych služeb.

od 01. 01. 2016 došlo k zmene názvu zariadenia na Domov v Poloninách.

Kapacita zariadenia je 23 miest,  z toho:

  • 10 prijímateľov sociálnej služby v Domove sociálnych služieb
  • 13 prijímateľov sociálnej služby v Špecializovanom zariadení.

V súčasnosti v ňom pracuje 16 zamestnancov, ktorí zabezpečujú  starostlivosť  o prijímateľov  sociálnej služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vítajte u nás!

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár