•  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Havarijné poistenie - Peugeot Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
421.83 €
PZP Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
115.00 €
Úraz. poistenie Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
75.00 €
Havarijné poistenie Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
279.51 €
Poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
95.00 €
Vývoz KBO Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: HU IRON s.r.o
360.00 €
PZP SV 721 AH Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
90.00 €
Poistenie majetku Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
665.00 €
Potraviny Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: Mäso ZEMPLIN a.s.
0.00 €
Motorové vozidlo Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: PK AUTO, spol. s.r.o.
16065.00 €
činnosť BOZP Odb.: Domov v Poloninách
Dod.: DXa.s.r.o.
135.00 €
2016 2015 2014 2013 2012 2011

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár