•  

Aktuality

Informácie pre verejnosť - COVID-19

 27.04.2020

OZNAM   PRE VEREJNOSŤ

DOMOV V POLONINÁCH v Novej Sedlici  vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku  a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oznamuje verejnosti, že:

  • DOMOV V POLONINÁCH má spracovaný krízový plán ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom   šírenia  infekcie COVID-19  spôsobenej koronavírusom  .
  • Pravidelne vykonávame denný monitoring vývoja situácie a reagujeme na pokyny  Úradu vereného zdravotníctva SR,  MZ SR, MPSVR SR, Ústredného krízového štábu SR a vedenia PSK. Na základe ich pokynov sú do odvolania zakázané návštevy v zariadení.
  • DOMOV V POLONINÁCH má určený interný krízový tím, ktorý sa pravidelne stretáva, kontroluje plnenie krízového plánu  a operatívne reaguje na situáciu.   Členovia interného krízového tímu budú prítomní v čase krízy v zariadení.

V prípade realizácie krízových opatrení bude prevádzka zariadenia personálne aj materiálne zabezpečená.

Komunikácia PSS s rodinnými príslušníkmi, príbuznými a priateľmi je zabezpečená prostredníctvom telefónnych kontaktov   

            Tel. číslo : 057 / 769 45 23

            Mobil:      0911 / 909 290

na ktorých  môžete kontaktovať vašich príbuzných každý deň v týždni od 8:00 do 20:00, kde  Vám zároveň poskytnú aktuálne informácie sociálny pracovník a zdravotná sestra.

.
Email:sekretariat@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk môžete využívať na zasielanie písomných dokumentov a správ , ktoré by našich PSS potešili v tomto aj pre nich náročnom čase.

V prípade potreby a ďalších doplňujúcich informácií kontaktujte:

Riaditeľka  zariadenia:  Ing Jitka Franduličová

Tel.:057 / 769 45 26, Mobil: 0910 / 792 875    riaditel@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk

1 2

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár